Salamat sa pag-download.

  • Hintaying matapos ang pag-download.*
  • Paganahin ang BitTorrent.exe para i-install.
  • Gagana ang BitTorrent Classic sa sandaling ma-install.

* Kapag hindi awtomatikong nagsimula ang iyong download, mangyaring subukang muli.

Hindi akma ang device mo sa BitTorrent Web para sa Windows.

Gusto mo bang i-download ang BitTorrent Web para sa Windows?

[OO]

[Hindi, mangyaring hayaan akong magpatuloy sa pahinang ito.]