Tungkol sa BitTorrent

Ang BitTorrent Limited, ay ang kumpanya sa likod ng pinakamalaking decentralized na P2P communications protocol para sa pamamahagi ng data at malalaking file sa Internet. Noong ipinakilala ang BitTorrent, binago nito ang mundo ng file sharing sa pamamagitan ng pagpapabilis ng mga pag-download para sa mga indibidwal na user at organisasyong nangangailangang mag-transfer ng maraming data. Bago ang BitTorrent, sinisimulan ang mga pag-downlaod ng file mula sa isang centralized na server o isang user (isang peer), na nagreresulta sa mababagal na pag-download. Tinugunan ng BitTorrent protocol ang limitasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa pag-download at pag-upload ng mga file sa pagitan ng maraming user. Milyon-milyong user ang nagsimulang gumamit sa BitTorrent protocol para mag-download at mag-share ng mga file, at sinimulan ng mga kumpanyang gamitin ang protocol para mamahagi ng data nang mas mabisa. Sa ngayon, ang BitTorrent protocol ay nasa likod na isang malaking porsiyento ng Internet traffic sa mundo kada araw. Hindi lang ito ang pinakamalaking Peer-to-Peer network, ito ang pundasyon ng Web3, at isa sa pinakamalalaking pandaigdigang komunidad sa Internet. Patunay ito na ang teknolohiyang ito ay mas lalo pang makabuluhan, matatag, at ngayon ay binibigyang-buhay ng kapangyarihan ng blockchain.

Sa kasalukuyan, nagde-develop ang kumpanyang ito ng mga produkto para sa dalawang brand, sa BitTorrent (https://www.bittorrent.com) at sa µTorrent (https://www.utorrent.com), na nag-aalok ng mga sikat na torrent download client para sa Windows, Mac at Android. Na-download na ang mga application nang mahigit 2 bilyong beses. Noong Summer ng 2019, idinagdag ng kumpanya ang blockchain sa mga application na ito sa pamamagitan ng pag-release ng BitTorrent Speed, isang feature na nagpakilala sa paggamit ng isang utility token, ang BitTorrent Token (BTT), sa BitTorrent ecosystem. Awtomatikong nagbi-bid ang BitTorrent Speed ng mga token sa iba pang mga user para makatulong na mapabilis ang mga pag-download at gawing mas masigla ang BitTorrent protocol sa pangkalahatan. Ito ang unang implementasyon ng blockchain sa loob ng BitTorrent ecosystem, at isa sa unang mga use case ng blockchain na maraming gumagamit.

Sa kasalukuyan, ginagawa ng kumpanya ang susunod na henerasyon ng mga torrent product para mapasimple nang husto ang karanasan at gawin pang mas madali na mag-stream at mag-download ng mga torrent. Patuloy pa rin nitong pinapaganda ang BitTorrent Speed, kasama ang pagbibigay sa mga user ng higit pang kontrol sa kung paano nila ginagamit ang BTT para sa mas mabibilis na pag-download. Ang iba pang mga inisyatibang gumagamit sa BitTorrent protocol at BTT ay sumasailalim na rin sa development. Ang BitTorrent File System (BTFS) ay magbibigay-daan sa isang ganap na decentralized na file storage system. Binibigyang-daan ng BTFS ang distributed na file storage na malaya sa isang centralized na platform. Sa pamamagitan ng BTT at TRON blockchain, ang “Hosts” ay puwedeng magparenta ng hard drive space para makatanggap ng BTT, samantalang ang “Renters” ay puwedeng gumamit ng BTT para bumili ng decentralized na storage space.

Malapit nang palawigin ng kumpanya ang mga use case ng mga decentralized na protocol nito sa pamamagitan ng paggawa sa susunod na henerasyon ng teknolohiya ng live streaming. Babaguhin nito ang hubog ng industriya sa pamamagitan ng paggamit sa matatag na pandaigdigang P2P network ng kumpanya para makonekta ang content creator nang direkta sa audience nila nang hindi nangangailangan ng centralized na platform.

Hindi akma ang device mo sa BitTorrent Web para sa Windows.

Gusto mo bang i-download ang BitTorrent Web para sa Windows?

[OO]

[Hindi, mangyaring hayaan akong magpatuloy sa pahinang ito.]